Downtown Raleigh

11 West Jones Street
Raleigh, NC 27601 United States

919.707.9800

+ Google Map

The Nature Exploration Center (NEC) and Nature Research Center (NRC)

June 2018
Jun 24

International SUNday

Jun 24
12:00pm - 3:30pm
Jun 24

Backyard Wilderness 3D

Jun 24
1:00pm - 1:20pm
Jun 24

Meet the Animals

Jun 24
1:30pm - 2:00pm
Jun 24

Dinosaurs Alive! 3D

Jun 24
2:00pm - 2:20pm
Jun 24

Meet the Animals

Jun 24
2:30pm - 3:00pm
Jun 24

Conquest of the Skies 3D

Jun 24
3:00pm - 3:40pm
Jun 24

Backyard Wilderness 3D

Jun 24
4:00pm - 4:20pm
Jun 25

Conquest of the Skies 3D

Jun 25
10:00am - 10:40am
Jun 25

Storytime with Live Animals

Jun 25
10:30am - 11:00am
Jun 25

Meet the Animals

Jun 25
11:00am - 11:30am
Jun 25

Dinosaurs Alive! 3D

Jun 25
11:00am - 11:20am
Jun 25

Meet the Animals

Jun 25
11:30am - 12:00pm
Jun 25

Backyard Wilderness 3D

Jun 25
12:00pm - 12:20pm
Jun 25

Meet the Animals

Jun 25
1:30pm - 2:00pm
Jun 25

Conquest of the Skies 3D

Jun 25
2:00pm - 2:40pm
Jun 25

Dinosaurs Alive! 3D

Jun 25
3:00pm - 3:20pm
Jun 25

Backyard Wilderness 3D

Jun 25
4:00pm - 4:20pm
Jun 26

Conquest of the Skies 3D

Jun 26
10:00am - 10:40am
Jun 26

Storytime with Live Animals

Jun 26
10:30am - 11:00am
Jun 26

Meet the Animals

Jun 26
11:00am - 11:30am
Jun 26

Dinosaurs Alive! 3D

Jun 26
11:00am - 11:20am
Jun 26

Meet the Animals

Jun 26
11:30am - 12:00pm
Jun 26

Backyard Wilderness 3D

Jun 26
12:00pm - 12:20pm
Jun 26

Meet the Animals

Jun 26
1:30pm - 2:00pm
Jun 26

Conquest of the Skies 3D

Jun 26
2:00pm - 2:40pm
Jun 26

Dinosaurs Alive! 3D

Jun 26
3:00pm - 3:20pm
Jun 26

Backyard Wilderness 3D

Jun 26
4:00pm - 4:20pm
Jun 27

Conquest of the Skies 3D

Jun 27
10:00am - 10:40am
Jun 27

Storytime with Live Animals

Jun 27
10:30am - 11:00am
Jun 27

Meet the Animals

Jun 27
11:00am - 11:30am
Jun 27

Dinosaurs Alive! 3D

Jun 27
11:00am - 11:20am
Jun 27

Web Chat with NASA Engineer

Jun 27
11:00am - 12:00pm
Jun 27

Meet the Animals

Jun 27
11:30am - 12:00pm
Jun 27

Backyard Wilderness 3D

Jun 27
12:00pm - 12:20pm
Jun 27

Meet the Animals

Jun 27
1:30pm - 2:00pm
Jun 27

Conquest of the Skies 3D

Jun 27
2:00pm - 2:40pm
Jun 27

Dinosaurs Alive! 3D

Jun 27
3:00pm - 3:20pm
Jun 27

Backyard Wilderness 3D

Jun 27
4:00pm - 4:20pm
Jun 28

Conquest of the Skies 3D

Jun 28
10:00am - 10:40am
Jun 28

Storytime with Live Animals

Jun 28
10:30am - 11:00am
Jun 28

Meet the Animals

Jun 28
11:00am - 11:30am
Jun 28

Dinosaurs Alive! 3D

Jun 28
11:00am - 11:20am
Jun 28

Meet the Animals

Jun 28
11:30am - 12:00pm
Jun 28

Backyard Wilderness 3D

Jun 28
12:00pm - 12:20pm
Jun 28

Meet the Animals

Jun 28
1:30pm - 2:00pm
Jun 28

LGBTQ+ STEM Panel

Jun 28
1:30pm - 2:30pm
Jun 28

Conquest of the Skies 3D

Jun 28
2:00pm - 2:40pm
Jun 28

Dinosaurs Alive! 3D

Jun 28
3:00pm - 3:20pm
Jun 28

Backyard Wilderness 3D

Jun 28
4:00pm - 4:20pm
Jun 29

Conquest of the Skies 3D

Jun 29
10:00am - 10:40am
Jun 29

Storytime with Live Animals

Jun 29
10:30am - 11:00am
Jun 29

Meet the Animals

Jun 29
11:00am - 11:30am
Jun 29

Dinosaurs Alive! 3D

Jun 29
11:00am - 11:20am
Jun 29

Meet the Animals

Jun 29
11:30am - 12:00pm
Jun 29

Backyard Wilderness 3D

Jun 29
12:00pm - 12:20pm
Jun 29

Meet the Animals

Jun 29
1:30pm - 2:00pm
Jun 29

Conquest of the Skies 3D

Jun 29
2:00pm - 2:40pm
Jun 29

Dinosaurs Alive! 3D

Jun 29
3:00pm - 3:20pm
Jun 29

Backyard Wilderness 3D

Jun 29
4:00pm - 4:20pm
Jun 30

Educator Trek: Microbes and Math

Jun 30 - Jul 1
9:00am Jun 30 - 5:00pm Jul 1
Jun 30

Conquest of the Skies 3D

Jun 30
10:00am - 10:40am
Jun 30

Dinosaurs Alive! 3D

Jun 30
11:00am - 11:20am
Jun 30

Backyard Wilderness 3D

Jun 30
12:00pm - 12:20pm
Jun 30

Meet the Animals

Jun 30
1:30pm - 2:00pm
Jun 30

Conquest of the Skies 3D

Jun 30
2:00pm - 2:40pm
Jun 30

Meet the Animals

Jun 30
2:30pm - 3:00pm
Jun 30

Dinosaurs Alive! 3D

Jun 30
3:00pm - 3:20pm
Jun 30

Backyard Wilderness 3D

Jun 30
4:00pm - 4:20pm
July 2018
Jul 1

Backyard Wilderness 3D

Jul 1
1:00pm - 1:20pm
Jul 1

Dinosaurs Alive! 3D

Jul 1
2:00pm - 2:20pm
Jul 1

Conquest of the Skies 3D

Jul 1
3:00pm - 3:40pm
Jul 1

Backyard Wilderness 3D

Jul 1
4:00pm - 4:20pm
Jul 2

Conquest of the Skies 3D

Jul 2
10:00am - 10:40am
Jul 2

Dinosaurs Alive! 3D

Jul 2
11:00am - 11:20am
Jul 2

Backyard Wilderness 3D

Jul 2
12:00pm - 12:20pm
Jul 2

Conquest of the Skies 3D

Jul 2
2:00pm - 2:40pm
Jul 2

Dinosaurs Alive! 3D

Jul 2
3:00pm - 3:20pm
Jul 2

Backyard Wilderness 3D

Jul 2
4:00pm - 4:20pm
Jul 3

Conquest of the Skies 3D

Jul 3
10:00am - 10:40am
Jul 3

Dinosaurs Alive! 3D

Jul 3
11:00am - 11:20am
Jul 3

Backyard Wilderness 3D

Jul 3
12:00pm - 12:20pm
Jul 3

Conquest of the Skies 3D

Jul 3
2:00pm - 2:40pm
Jul 3

Dinosaurs Alive! 3D

Jul 3
3:00pm - 3:20pm
Jul 3

Backyard Wilderness 3D

Jul 3
4:00pm - 4:20pm
Jul 4

Conquest of the Skies 3D

Jul 4
10:00am - 10:40am
Jul 4

Dinosaurs Alive! 3D

Jul 4
11:00am - 11:20am
Jul 4

Backyard Wilderness 3D

Jul 4
12:00pm - 12:20pm
Jul 4

Conquest of the Skies 3D

Jul 4
2:00pm - 2:40pm
Jul 4

Dinosaurs Alive! 3D

Jul 4
3:00pm - 3:20pm
Jul 4

Backyard Wilderness 3D

Jul 4
4:00pm - 4:20pm
Jul 5

Conquest of the Skies 3D

Jul 5
10:00am - 10:40am
Jul 5

Dinosaurs Alive! 3D

Jul 5
11:00am - 11:20am
Jul 5

Backyard Wilderness 3D

Jul 5
12:00pm - 12:20pm
Jul 5

Conquest of the Skies 3D

Jul 5
2:00pm - 2:40pm
Jul 5

Dinosaurs Alive! 3D

Jul 5
3:00pm - 3:20pm
Jul 5

Backyard Wilderness 3D

Jul 5
4:00pm - 4:20pm
Jul 5

Science Trivia!

Jul 5
7:00pm - 8:30pm
Jul 6

Conquest of the Skies 3D

Jul 6
10:00am - 10:40am
+ Export Events