Programs and events targeted to adults

June 2018
Jun 22

Conquest of the Skies 3D

Jun 22
10:00am - 10:40am
Jun 22

Dinosaurs Alive! 3D

Jun 22
11:00am - 11:20am
Jun 22

Backyard Wilderness 3D

Jun 22
12:00pm - 12:20pm
Jun 22

Conquest of the Skies 3D

Jun 22
2:00pm - 2:40pm
Jun 22

Dinosaurs Alive! 3D

Jun 22
3:00pm - 3:20pm
Jun 22

Backyard Wilderness 3D

Jun 22
4:00pm - 4:20pm
Jun 23

Conquest of the Skies 3D

Jun 23
10:00am - 10:40am
Jun 23

Dinosaurs Alive! 3D

Jun 23
11:00am - 11:20am
Jun 23

Backyard Wilderness 3D

Jun 23
12:00pm - 12:20pm
Jun 23

Introduction to Butterflies

Jun 23
1:00pm - 4:00pm
Jun 23

Conquest of the Skies 3D

Jun 23
2:00pm - 2:40pm
Jun 23

Dinosaurs Alive! 3D

Jun 23
3:00pm - 3:20pm
Jun 23

Backyard Wilderness 3D

Jun 23
4:00pm - 4:20pm
Jun 24

International SUNday

Jun 24
12:00pm - 3:30pm
Jun 24

Backyard Wilderness 3D

Jun 24
1:00pm - 1:20pm
Jun 24

Dinosaurs Alive! 3D

Jun 24
2:00pm - 2:20pm
Jun 24

Conquest of the Skies 3D

Jun 24
3:00pm - 3:40pm
Jun 24

Backyard Wilderness 3D

Jun 24
4:00pm - 4:20pm
+ Export Events